Mood Image Production in Factory Bemmel

Om tegel

   

Tegel produceras utifrån naturens egna råvaror: Lera, eventuellt blandat med sand eller andra mineraler. Lertäkterna i Sverige har legat i jorden i minst 15.000 år.

Regnvatten har genom årens lopp vaskat bort allt upplösligt material i leran och efterlämnat unika och naturliga lerråvaror, som genom korrekt formning och bränning ger tegelstenen en mycket lång livslängd, som inte överträffas av andra traditionella byggnadsmaterial. 
 

Recirkulation

All den lera som transporteras till tegelbruket används. Vid eventuell felproduktion återanvänds dessa lerprodukter på våra tegelbruk. Tegelbruken har likaledes etablerat återanvändning av processvatten så att naturen och närliggande vattendrag inte påverkas av processvatten med lerpartiklar.

Tegel orsakar inga miljöproblem vid rivning eller bortforsling. I Sverige återanvänds en stor del av allt tegel. Den delen som deponeras orsakar inte miljöproblem, eftersom tegel inte påverkar mark eller grundvatten.

Tegel innehåller inga färgämnen eller farliga kemikalier som t.ex. träskyddsmedel. Tegel behöver inte heller förbrännas vid kassering. 

 

Utgrävning av lera

När lera utvinns tas jordskiktet och matjorden bort och läggs åt sidan. Efter att utgrävningen är färdig återbördas jordskiktet och matjorden, så att området åter kan användas för t.ex. jordbruk. En lergrävning påverkar således inte mark eller grundvatten negativt och den enda energi som används är för transport av leran till fabriken. Leran grävs ut från åkermarker i närheten av tegelbruket för att få så kort transportsträcka som möjligt.


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.