Bricks in Common

Brick: EW0466 Kobber - EW2331 Rosé - EW2207 Rød mørk - EW2115 Sommer | Bricks in Common Pavillion, Copenhagen

 

UIA-paviljongen på Köpenhamns hamnsida sätter fokus på teglets paradoxer

 

Med tegelpaviljongen "Bricks in Common" fokuserar ett tvärvetenskapligt partnerskap inom byggandet, i samband med Arkitekturåret 2023 i Köpenhamn, på teglet som ett traditionellt byggmaterial och utforskar aspekter på hur teglet kan föras in i framtidens byggande på ett hållbart sätt. Vi är stolta över att vara en av parterna i Bricks in Common-projektet.

 

Arkitekturen firas under hela 2023 när Köpenhamn i egenskap av Unescos arkitekturhuvudstad sätter fokus på arkitektur och allt vi har gemensamt under temat "Copenhagen in Common". Det finns många saker att framhäva, men en av de saker som byggandet och den danska byggtraditionen har gemensamt är tegel - ett vackert, välkänt och kulturbärande byggnadsmaterial.

- Teglet har spelat en central roll i det danska välfärdsbygget och är en viktig del av vårt byggnadsarv. Tegel har många fördelar - det är ett robust och långlivat material som åldras vackert och kan återvinnas under rätt förhållanden. Men tegel är också en utmaning, bland annat därför att det är extremt resurskrävande att producera. Att föra in teglet i framtiden kräver innovation och omprövning av materialet, med fokus på bland annat CO2-utsläpp, resursförbrukning och återvinning, säger Nanna Flintholm, arkitekt och partner hos AART, som är en av parterna bakom projektet. NOAA Architects har också varit en del av projekt Bricks in Common.

Just den paradoxen står i centrum för paviljongen "Bricks in Common", som utvecklats genom ett partnerskap med representanter från hela värdekedjan inom byggbranschen.

Hos Wienerberger är vi stolta över att vara en del av projektet, där vårt CO2-besparande sortiment med LESS-fasadtegel bidrar till att visa vägen mot framtidens tegelbyggande.

Dåtidens och framtidens tegelbyggande

Utöver Arkitekturåret i Köpenhamn innebär 2023 också två andra stora händelser inom byggsektorn: Införandet av lagstadgade CO2-krav för nya byggnader och 400-årsjubileet för Köpenhamns murargille - två evenemang som ger en inblick både i det förflutna och i framtiden för tegel som byggnadsmaterial.

- Paviljongen Bricks in Common hyllar, både genom sin form och sin berättelse, muraryrket och teglet som byggnadsmaterial. Samtidigt fokuserar paviljongen på det som krävs för att hålla teglet relevant och föra in det stolta hantverket och muraryrket i framtiden på ett hållbart sätt, säger Jens-Jacob Paludan, styrelseledamot i Köpenhamns murargille, som också ingår i partnerskapet bakom projektet.

Traditionen. Omställningen. Ambitionen.

Paviljongen Bricks in Common sätter fokus på teglets kulturella och historiska referenser, men byggnadsverket kommer samtidigt också att förmedla paviljongens narrativ enbart genom sin utformning. Paviljongen är utformad som tre kryssbågar med olika storlekar - men alla har ungefär samma CO2-avtryck: Cirka 1 ton CO2-ekvivalenter.

Den minsta bågen är byggd av ett traditionellt, massivt och energitungt tegel, medan den mellersta bågen ger uttryck för omställningen genom användningen av det mest klimatvänliga, slagna teglet som finns på marknaden idag – vår LESS-serie. Den medelstora bågen minskar CO2-utsläppen med 50 % jämfört med den minsta bågen och visar därmed att en sådan minskning är möjlig redan i dag.

Den största bågen visar ambitionen att minska CO2-utsläppen med 75 procent jämfört med den minsta bågen - samma minskning som byggandet bör uppnå under 2030. Alla bågar kommer att uppföras med en andel återvunnet tegel, vars andel ökar från den minsta bågen till den största, som till cirka 70 % kommer att byggas av återvunnet tegel.
"Tegel har många fördelar - det är ett robust och långlivat material som åldras vackert och kan återvinnas under rätt förhållanden. Men tegel är också en utmaning, bland annat därför att det är extremt resurskrävande att producera. Att föra in teglet i framtiden kräver innovation och omprövning av materialet, med fokus på bland annat CO2-utsläpp, resursförbrukning och återvinning."

Nanna Flintholm
Arkitekt och partner hos AART

- Tegel är inte bara tegel, och när det gäller CO2-utsläpp är det redan idag stora skillnader mellan alla olika tegel som finns på marknaden. För att få den nödvändiga minskningen från tegel som byggnadsmaterial i framtiden måste vi inte bara ställa krav på CO2-utsläppen från nya byggnader utan också tänka på att ställa krav på bl.a. materialhantering och återvinning, säger Nanna Flintholm från AART.

Tegelpaviljongen Bricks in Common byggs på hamnsidan i Köpenhamn, vid Havnegade 37 i Nyhavn, och kan upplevas mellan juni-oktober 2023. Paviljongen är tänkt som en tillfällig plats i staden, där man kan stanna ett tag med utsikt över vattnet och där evenemang som konserter och föreläsningar också kan arrangeras under sommaren.

Fakta om Bricks in Common-paviljongen

Paviljongen Bricks in Common är en av totalt cirka 15 paviljonger som uppförs av olika aktörer runtom i Köpenhamn i samband med Arkitekturåret. Varje paviljong kommer att erbjuda sin egen vision av hur byggandet kan föras in i en mer hållbar framtid. Initiativet har lanserats av det danska Arkitektförbundet och UIA World Congress of Architects 2023 i samarbete med Köpenhamns kommun och By & Havn.

En gemensam nämnare för alla UIA-paviljongerna är att de, i linje med världskongressens tema "Leave No One Behind", är utformade så att de är tillgängliga för alla och byggda med tanke på en ansvarsfull användning av material.

Material som använts för paviljongen Bricks in Common:

Den minsta bågen: Slaget fasadtegel i normalformat bränt med naturgas från Wienerberger.
10 % återvunnet tegel från Gamle Mursten.

Den medelstora bågen: Slaget fasadtegel i normalformat från Wienerbergers CO2-besparande LESS-serie med fasadtegel som bränns med biogas. 30 % återvunnet tegel från Gamle Mursten.

Den stora bågen: Slaget fasadtegel i normalformat från Wienerbergers CO2-besparande LESS-serie med fasadtegel som bränns med biogas.
70 % återvunnet tegel från Gamle Mursten.

Eftersom paviljongen är en tillfällig konstruktion placeras den försiktigt på den befintliga terrängen vid hamnens vatten. Kryssbågarna stabiliseras av betongblock under varje ben som tillverkats av koldioxidsnål betong. Den återstående delen av basen kommer att fyllas med sand och grus. Hela basen täcks sedan med tegelstenar.

Bricks in Common-paviljongen byggs med kalkbruk så att tegelstenar och annat material kan återanvändas i andra sammanhang efter världskongressen.

LESS mursten

LESS

CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande

Bygg med LESS, vårt CO2-besparande sortiment av fasadtegel – och uppnå CO2-reduktion.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.

Fasadteglet har samma mått, kvalitet och uttryck som ett traditionellt danskt slaget fasadtegel och finns i många snygga färgvarianter.


 

Bricks on Common - Copenhagen 2024

Parterna bakom Bricks in Common:

Arkitekt: AART och NOAA Architects
Ingenjör: OJ Rådgivende Ingeniører
Entreprenör: Københavns Murerlaug
Murarlärlingar: NEXT KBH, TechCollege
Ljusdesign: Ampell, BEGA
Leverantörer: Egernsund Wienerberger, Gamle Mursten, KALK och CRH Concrete
Rivning: Søndergaard Nedrivning
Fonder och finansiellt stöd: Bevica Fonden og VIHDA – Videnscenter for Håndværk, Design och Arkitektur
Transport: Vognmand Peter Falck


 

Dyk ner i vårt utbud av fasadtegel

Wienerberger har ett brett utbud av fasadtegel med olika ytstrukturer och många olika färger.
 

Behöver du hjälp att välja tegelprodukter?

Då är du välkommen att kontakta våra medarbetare, som står redo att ge dig rådgivning och inspiration.
 


 

    

Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.