Förbättra skolans inomhusmiljö med fasadtegel

Schoolbuilding, Rikstens School in Tullinge

 

Idag vet vi hur viktigt det är att skapa ett bra inomhusklimat i skolor, men ändå ser man elever och skolpersonal spendera majoriteten av sina dagar i lokaler som inte håller måttet. Ojämna temperaturer, dålig luftkvalitet och otillräckliga akustiklösningar är bara ett par faktorer som kan påverka inomhusklimatet negativt. Valet av byggmaterial är därför A och O för att skapa en bra miljö för inlärning.

 

Hållbart byggande har tidigare handlat om att minska byggnadens energianvändning. Men i dag ställs det högre krav på att hållbara byggnationer ska leda till bättre inomhusklimat, med bra kvalitet på både ljus, ljud och luft. Det gäller inte minst i skolan, där barn spenderar en stor majoritet av sin värdefulla tid. 

Vi har länge levererat tegelprodukter till skolor runtom i Sverige men märker alltmer en ökad efterfrågan. Detta då man med byggnader murade helt i tegel får ett naturligt och bra inomhusklimat, tack vare materialets rena och oorganiska ingredienser.

Läs även om valet av fasadtegel till Tolvåkerskolan og Rikstens skola.

Optimala ramar för inlärning

Några av de största hoten mot en hälsosam inomhusmiljö är fukt, mögel och giftiga föroreningar från byggmaterial. Elever spenderar hela dagar i skolan, och cirka 80 % stannar av olika anledningar även kvar efter att skolan har slutat. Därför är det en oerhört viktig miljö att få rätt, inte bara i undervisningssyfte. Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger, berättar om att vi har sett en ökad efterfrågan på våra lösningar – särskilt till skolor.

- Vi har märkt en stor efterfrågan av tegelprodukter när det kommer till just skolmiljöer, vilket vi i och för sig inte tycker är så konstigt. Tegel, som är ett mineraliskt material, har en hög termisk massa som lagrar värme och därmed bidrar till att bibehålla en jämn temperatur – något som är en mycket viktig aspekt för inomhusklimatet. Dessutom reglerar helmurade väggar luftfuktigheten, förbättrar luftkvaliteten och genererar utmärkta akustiska förhållanden tack vare sin densitet. 

Han fortsätter:

- Det sägs att valet av byggmaterial till skolutrymmen är så pass viktigt att det i princip betyder att elever som går 10 år i skolan egentligen hade kunnat lära sig lika mycket på bara 8 år med de korrekta ramarna för inlärning. Och enligt internationella standarder så är fasadtegel ett av de mesta sunda och hållbara byggmaterialen på marknaden. Därför är det inte konstigt att vi ser en ökad efterfrågan av tegel till just dessa projekt.

Integrera fasadteglet i interiören

Enligt en undersökning av Skolvärlden var sju av tio kommuner i Sverige 2020 i akut behov av nya skollokaler, på grund av bland annat otillräckligt underhåll och en dålig inomhusmiljö. En siffra som vi betonar är minst lika aktuell idag.

- Vi får fortfarande höra mycket om bristerna som finns i de svenska klassrummen. Tänk hur mycket som hade kunnat lösas om man bara hade valt rätt byggmaterial från början, säger Filip Davidsson och avslutar:

- Tegel har många fördelar. Det är vackert och tidlöst, men även hållbart och enkelt att underhålla. Men framför allt har en helmurad byggnad egenskaper som gör att inomhusklimatet förbättras avsevärt, både när det gäller luftkvalitet och ljudnivå. Och det är det minsta vi kan begära att klassrummen ska kunna leverera, tycker jag.


 

Brick: Bronsgroen | Private residence
Upptäck vårt sortiment

Oavsett om du letar efter ett skärmtegel eller är nyfiken på våra fasadtegel så har vi tegelsorten för ditt nästa projekt. Klicka dig runt och samla inspiration.

 

Du hittar vårt sortiment här

Ta del av vårt nyhetsbrev

På så sätt missar du inga spännande tips, nyheter eller projekt. Låt dig bli inspirerad och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Rådgivning och inspiration

Fasadtegel är ett perfekt val av fasadmaterial till skolor och inlärningsmiljöer. Detta tack vare materialets hållbarhet, estetik och robusthet. Sitter du med ett skolprojekt och vill ha tips och råd? Kontakta oss!

Du hittar våra kontaktuppgifter här


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.