Skärmtegel är ett populärt material som väljs allt oftare för utvändiga fasader
Arkitekter, byggherrar och utförare efterfrågar det mer och mer, och genom sina innovativa och estetiska egenskaper har skärmteglet blivit ett populärt materialval för utvändiga fasader.

Skärmtegel kombinerar det klassiska fasadteglets charm med nya kvaliteter som uppfyller dagens standarder för fasadmaterial. Därför är det inte konstigt att produkten får mycket uppmärksamhet i byggbranschen och att den väljs allt oftare.

Vi har utvecklat ett eget skärmtegel, URBAN, för att kunna erbjuda marknaden ett vackert, funktionellt och hållbart alternativ.

 

De senaste åren har skärmteglet blivit ett allt mer eftertraktat fasadmaterial i Skandinavien. Det kan vi skriva under på, efter att vi lanserade skärmteglet URBAN som har blivit ett nytt tillskott på marknaden.

Skärmteglet URBAN har monterats på många stora och fina referensprojekt de senaste åren. Produktchef Per Ivar Ødegaard ger dig en inblick i varför skärmteglet URBAN har blivit ett populärt fasadmaterial, och vilka URBAN-produkter som arkitekterna efterfrågar mest.

Skärmteglet URBAN är ett nytillskott på marknaden

När vi skulle utveckla skärmteglet URBAN var målet att på teglets premisser erbjuda enkla, underhållsfria och hållbara fasadlösningar, som tar hänsyn till estetik och funktionalitet genom sina naturliga färger och inte minst långa hållbarhet. Ett annat viktigt moment är att produkterna ska kunna monteras snabbt oavsett förhållandena på byggplatsen, för att få bra egenskaper och ekonomi under hela livstiden.

- Alla våra keramiska produkter är baserade på keramikens grundläggande egenskaper och höga krav på kvalitet. Skärmteglet URBAN är baserat på Wienerbergers mer än 200-åriga starka rötter och tradition inom tegelproduktion och vi ville utveckla något nytt och innovativt för marknaden, i linje med vår målsättning. Materialet ger ett stabilt och elegant uttryck och fasaden blir bara vackrare med tiden, berättar Per Ivar Ødegaard.

Per Ivar hänvisar till det ikoniska bygget Vennesla kyrka som är klädd med skärmteglet URBAN Fredriksberg.

- Jag tycker att vi har lyckats bra med URBAN och responsen är positiv, både från arkitekter, byggherrar och utförare. Vi har levererat skärmtegel till flera stora och exklusiva projekt de senaste åren. Ett som särskilt bör nämnas är Vennesla kyrka, med sin speciella arkitektur, där alla hörn är tätt snedskurna så att fasaden får ett sömlöst och enhetligt uttryck. LINK arkitektur har ritat en ikonisk byggnad, där fasaden och skärmteglet passar som hand i handske.

     

     

Rödaktigt skärmtegel väcker nostalgi och utstrålar värme i stadsbilden

Skärmteglet, med dess enkla och horisontella linjeföring, kan varieras med utgångspunkt från vald profil, ytstruktur och de naturliga tegelfärger som erbjuds. Det ger arkitekten stor frihet att påverka byggnadens uttryck, med olika läktavstånd, profiler och hörnlösningar.

Frågar du vår produktchef om trenderna och tendenserna för skärmtegel så svarar han på följande sätt:

-  Vi ser att URBAN Christianshavn med U-profil är skärmteglet vi säljer mest av. Den klassiskt tegelröda färgen präglar i hög grad stadsbildens ursprungliga arkitektur, och vi ser nu allt oftare att de rödaktiga tonerna återvänder på nya byggnader. Det är en klassisk trend som väcker nostalgi och utstrålar värme. Själva U-profilen har en markant överlappning och horisontell profil som ger fasaderna ett spännande och varierat uttryck från ljus och skugga under årstiderna.

Hållbart material med lång livslängd

Skärmteglet URBAN har också innovativa egenskaper som uppfyller dagens standarder för fasadmaterial.

Vi ser en tydlig trend att arkitekter och byggherrar vill ha hållbara material med lång livslängd som tillför fasaden något nytt och spännande och samtidigt tar hänsyn till estetik och funktionalitet under hela livstiden. Materialet är både starkt och elegant i sitt uttryck och ger en mycket hållbar och ventilerad produktlösning, med minimalt underhåll. Hållbarhet, återanvändning och cirkulär ekonomi är nyckelord som verkligen passar den här produkten.

Per Ivar Ødegaard berättar att om behovet skulle uppstå, så kan skärmteglet URBAN demonteras och monteras på en ny fasad:

- Man måste naturligtvis räkna med lite svinn i en sådan arbetsprocess, men andelen tegelstenar för återanvändning kan bli mycket hög genom god planering och hantering. Tegel tillverkas av lera och innehåller inga giftiga ämnen. När livscykeln en gång tar slut kan tegelprodukten därför avyttras som ren massa, krossas och användas som tillsats för jordförbättring eller användas som fyllnadsmassa.

URBAN kan levereras med EPD, om så önskas, och levereras med 30-års produktgaranti, som garanterar frostsäkerhet, hållbarhet och färgäkthet.


 

Skärmtegel - URBAN Christianshavn - installeret - U profile


 

Skärmtegel med olika struktur

Är du intresserad av skärmtegel med olika profiler?
 

Få inspiration här

Vill du få inspiration direkt i din inbox? 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få inspiration av våra referensprojekt och produkter. 

Prenumerera här

     


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.