Vesterled Teglværk ska inspirera världens energiministrar

Vesterled Brickworks - seen from abovve

 

Som den enda leverantören av byggnadsmaterial finns vi med på listan över caseverksamheter som kan bjuda in världens energiministrar i samband med IEA:s internationella konferens om energieffektivisering. När Sønderborg i juni blir årets värdstad bjuder vi nämligen in bakom fasaden på Danmarks mest energieffektiva tegelverk.

     

 

I syfte att aktivt delta i den gröna omställningen har vi bland annat återuppfunnit det traditionella fasadteglet och lagt grunden till en mera miljövänlig tegelproduktion

Det har inte gått obemärkt förbi. Vi finns med bland de 10 utvalda caseverksamheter som energiministrar, ämbetsmän och beslutsfattare från hela världen kan besöka när Internationella energirådets (IEA) konferens om energieffektivisering går av stapeln den 7-9 juni 2022 i Sønderborg i Danmark.

- Vi är både stolta och ödmjuka över att ha utsetts till en intressant caseverksamhet och ser fram emot att få hälsa välkommen både till ministrar och andra som är nyfikna på att få en inblick i hur vi under de senaste 30 åren har arbetar målinriktat och fokuserat med energieffektivisering på vårt tegelverk i Sønderborg, berättar vår Regional Operation Director, Andreas Christensen.

Tongivande tegelverk banar vägen

Vårt sydjylländska tegelverk Vesterled utgör ramen för Danmarks mest energieffektiva tegelproduktion. De senaste 20 åren har tegelverket minskat energiförbrukningen med 29% och CO2-utsläppen med 36%. Det förklarar Andreas Christensen:

- På Vesterled har vi med en fokuserad insats minskat energiförbrukningen och CO2-utsläppen genom teknologisk innovation, processoptimering och omfattande investeringar. Teglet bränns i ugnar vid temperaturer på upp till 1000 grader och här har vi på Vesterled gjort mycket för att utnyttja överskottsvärmen. Ett byte av föråldrade ugnar har gjort det möjligt att optimera våra processer och utnyttja överskottsvärmen till bland annat torkningsprocessen. Dessutom kommer 65% av energin från certifierad biogas på tegelverket, där övrig elektricitet uteslutande kommer från vindkraft. Han tillägger:

- Vi uppskattar naturligtvis att vår insats blir uppmärksammad och att vi genom IEA:s internationella konferens får möjlighet att berätta om våra hållbara initiativ. Särskilt om det kan bidra till att inspirera andra industri- och produktionsverksamheter.

    


"Som tegelverksamhet är vi mycket medvetna om vårt ansvar, men också om möjligheten att göra en tydlig skillnad när det gäller byggbranschens CO2-utsläpp, som teglet i hög grad påverkar. Tegel är inte utan anledning ett traditionsrikt byggnadsmaterial som skapar vackra och långlivade byggnader med minimala krav på underhåll."

Andreas Christensen
Regional Operation Director

    

Potential för mindre CO2 i byggandet

Det faktum att tegelbranschen historiskt sett tillhör de mer energikrävande industrierna har inte fått oss att sänka våra gröna ambitioner. Tvärtom. Här har Vesterled Teglværk spelat en central roll när det gäller utvecklingen av innovativa tegelprodukter med mindre klimatavtryck.

Som en del av vår klimatstrategi introducerade vi under 2020 fasadteglet LESS, som är en klimatvänligare motsvarighet till det traditionella, slagna fasadteglet. LESS-fasadteglet med hål minskar nämligen CO2-utsläppen från produktionen väsentligt eftersom torkning och bränning går snabbare när lera avlägsnas från fasadteglets kärna. 

- Som tegelverksamhet är vi mycket medvetna om vårt ansvar, men också om möjligheten att göra en tydlig skillnad när det gäller byggbranschens CO2-utsläpp, som teglet i hög grad påverkar. Tegel är inte utan anledning ett traditionsrikt byggnadsmaterial som skapar vackra och långlivade byggnader med minimala krav på underhåll. Därför har vi desto större anledning att göra allt vi kan för att energieffektivisera, vilket vi glädjer oss över att få dela med oss av till omvärlden när vi bjuder in till Vesterled i juni, avslutar Andreas Christensen.

För mer information kontakta vår pressavdelning.


 

Biologisk mångfald - Stenstrup lergrav
LESS. Ett fasadtegel för framtidens byggande

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%.

Så har vi skapat framtidens CO2-besparande fasadtegel.
 


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.