Ett bostadsprojekt där tegelstenens format bygger husets geometri

Brick: EW2438 White Bison | Kv. Bastaskäret, Sweden

 

I Rydebäck bygger Byggmästar’n i Skåne i egen regi två flerbostadshus med totalt 48 lägenheter. Bostadsområdet går under namnet Kv. Bastaskäret och har ritats av Arkitektlaget Skåne AB. Hit har vi levererat fasadtegel som med hjälp av mönstermurning och ett unikt formspråk skapar lugn i fasaden – samtidigt som det hänger ihop med den skånska byggtraditionen.

 

Rydebäck är en skånsk kustort utanför Helsingborg. Orten är känd för att ha haft den äldsta tegeltillverkningen dokumenterad under modern tid i Helsingborgstrakten, med anor ända tillbaka till 1600-talet.

Här byggs just nu två flerbostadshus på sju våningar av Byggmästar’n i Skåne. Husen är ritade av Arkitektlaget i Skåne AB och erbjuder såväl vacker utsikt som moderna och yteffektiva utrymmen.

För att få de två punkthusen att smälta in i sin omgivning var valet av fasadmaterial enkelt. Vi på Wienerberger har levererat vårt fasadtegel EW2438 White Bison, ett brungrått fasadtegel med vita och ljusa nyanser. Vi har även levererat guld- och silverglaserade fasadtegel som skapar en mer omsorgsfull känsla och förhöjer detaljeringsnivån.

    

"Jag ville inte ha en gul eller en vit sten, utan en som låg i spektret där emellan. White Bison har mycket liv i sig och har lite sotade delar i sig också. Efter att jag hade sett en referens med det tyckte jag att det var snyggt och kände att det passade bra till projektet här i Rydebäck."

Arne Jönsson
Arkitekt och delägare på Arkitektlaget

EW2438 White Bison

En brungrå mjuksträckt tegelsten med vita och ljusa nyanser. White Bison är släkt med Bison och Bison Coal, men har fått en vit lerslöja. Färgspelet mellan den mörkare basen och den ljusa slöjan skapar ett harmoniskt dynamiskt uttryck.

    

Fasader som harmonierar med både gammalt och nytt

Den skånska byggtraditionen och arkitekturen har i stor utsträckning präglats av tegel, något som arkitekt Arne Jönsson har tagit fasta på i projektet i Rydebäck. Ambitionen har varit att skapa en arkitektur som är tillräckligt stark och karaktärsfull för att tillföra nya värden, samtidigt som den känns vuxen ur platsen.

- Mycket av Rydebäcks nya centrum består av ljusa och moderna hus, så den färgskalan och känslan ville vi bevara. Att vi sedan valde fasadtegel handlar mycket om Rydebäcks och Skånes byggtradition. Vid vattnet i närheten av dessa två nya punkthus hittar man Rydebäcksgård, med fina ekonomibyggnader med mönstermurat tegel som vi har hämtat inspiration från när det gäller både kulörer och detaljering.

Han fortsätter:

- Fasadtegel är hållbart och underhållsfritt. Dessutom förknippas det starkt med skånsk byggtradition. Vi jobbar framför allt i Skåne och här har tegel alltid varit ett dominant fasadmaterial. Den traditionen ville vi bygga vidare på.

    

 

Fasadtegel: EW2438 White Bison | Kv Bastaskäret, Rydebäck
© Foto/3D: Arkitektlaget

 

Formspråk som sätter tegelstenen i fokus

Under sin karriär har Arne Jönsson jobbat mycket med att utveckla ett säreget formspråk som representerar hans kreativa uttryck. Även vid Kv. Bastaskäret har detta formspråk fått sätta sin prägel.

- Jag försöker rita hus där måttsättningen går ut på hela och halva stenar. Målet är att bygga huset utan att kapa en enda tegelsten. Det kräver extrem noggrannhet i både den inre och yttre gestaltningen, som till exempel fönstersättningen, för att allt ska kunna synkas ihop. Jag vill att hela husets måttsättning ska bygga på tegelstenens format. Därför använder vi stenens format för att bygga hela husets geometri, säger Arne Jönsson och fortsätter:

- Det är en principiell idé som är ganska stram i sin metodik, men som ingår i mitt formspråk. Det är nästan som att vara en konstnär eller målare, man har sitt signum. Samtidigt har man som arkitekt ett ansvar mot helheten. Det handlar inte om att jag ska synas, utan om att skapa något som ligger naturligt i sin kontext.

En lek med fog och mönster

Kv. Bastaskäret består av relativt traditionella lägenheter, som alla har fin utsikt och bra kvaliteter. Husen är välplanerade, med flexibla lägenheter som kan anpassas utefter förändrade boendesituationer. Dessutom har man på toppen av båda punkthus byggt tvåplanslägenheter med varsin tillhörande takterrass.

Exteriört har man jobbat med kvadratiska mönster,  som följer Arne Jönssons formspråk och skapar ett lugn i fasaden. Arne Jönsson berättar:

- Vi har skapat ett slags schackmönster i fasaden, där alla fönster har placerats i kvadrater med samma avstånd från varandra. Det innebär att varje fönsterkvadrat bildar kvadrater i fasaden. Dessutom har vi förstärkt detta med en fönsterrelief där stenen är utdragen som en fris, även på ställen där vi inte har satt ett fönster. Den noggrannheten och detaljeringen som vi använder oss av i vårt arbete skapar ett lugn i fasaden.

Han fortsätter:

- Sedan har vi brutit ner skalan på balkongerna och fasaden genom att använda oss av en slits gjord av tryckt fog, som gör att balkongerna skiljs åt från det andra teglet. Detta gör att det upplevs som olika delar, trots att det är samma fasadtegel.

Detaljering i gaturummet

Anledningen att Arne Jönsson valde Wienerbergers fasadtegel EW2438 White Bison till Kv. Bastaskäret är både för tegelytans liv, samt för att tegelstenen hade precis rätt färg.

- Jag gillade den stenen och hade sett den tidigare. Den har en fin balans. Jag ville inte ha en gul eller en vit sten, utan en som låg i spektret där emellan. White Bison har mycket liv i sig och har lite sotade delar i sig också. Efter att jag hade sett en referens med det tyckte jag att det var snyggt och kände att det passade bra till projektet här i Rydebäck, säger Arne Jönsson och avslutar:

- Vi har även valt att pryda vissa delar av huset med guld- och silverglaserade fasadtegel. Där folk rör sig vill man ha den högsta detaljeringen och lyxkänslan. Kombinationen av stapelförband och glasering känns väldigt påkostad och omsorgsfull och vi är väldigt nöjda med hur allting har blivit.

Kv Bastaskäret är nu färdigmurat och inflyttningen beräknas till våren 2024.

Läs här om Arne Jönssons bakgrund och varför han ofta väljer att rita hus i tegel.

   

Information om Kv Bastaskäret

Projektets namn: Kv Bastaskäret, Rydebäck
Beställare: Byggmästar’n i Skåne
Arkitekt: Arkitektlaget i Skåne AB
Produkter: EW2438 White Bison
Färdigställt: 2024


 

Fasadtegel för nybyggen?

Behöver du rådgivning om fasadtegel som är speciellt utvecklat för nybyggen och andra projekt med speciella krav på färgspel och estetik? 

Prova våra visualiseringsverktyg

Experimentera med fasadteglets olika förband och fogfärger. Du kan också blanda de olika fasadteglen.
 

Skärmtegel

Skärmtegel är en lösning som ger nya arkitektoniska möjligheter med en vacker och innovativ look. Vårt systerföretag Komproment specialiserar sig på fasadbeklädnad i tegel och skiffer och du hittar deras breda sortiment av fasadsystem här.

 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

   

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.