Wienerberger levererar en klassiker till tegelkvarteret Boston

Brick: EW0466 Koppar | Kvarteret Boston, Sweden

 

På en smal tomt vid foten av Hägerstensåsen har ett speciellt hus tagit form. Kvarteret Boston är ett lamellhus med tre trapphus som innehåller totalt 47 lägenheter i varierande storlekar. Lamellen knixar sig fram, där varje trapphus får sin egen riktning. Tack vare en kombination av smarta materialval och klassiska kulörer skapar huset harmoni med sin omgivning, samtidigt som dess unika karaktär framhävs genom ett livligt taklandskap och vackra detaljer i tegelfasaderna.

 

Genom ett samarbete med Besqab, Stockholm Stad och STARK Fasad, har AIX Arkitekter lyckats få till ett hus på en plats som egentligen inte fanns. Beläget mitt emellan två av södra Stockholms mest populära närförorter Aspudden och Midsommarkransen, och vid foten av Hägerstensåsen, ligger nu Boston – ett lamellhus på 47 lägenheter som med sin unika form skiljer sig från omgivande bebyggelse.

Utöver att bygga ett hus handlade det även om att balansera skala, volym och arkitektoniska drag, för att förena det nya med det gamla på ett harmoniskt sätt. Därför följer husets form Tellusborgsvägens svängda dragning och ger fasaden ett spännande uttryck, som i kombination med ett klassiskt rött fasadtegel ger huset en alldeles egen karaktär som ändå passar in i sin miljö.

- Vi formade huset utifrån gatans dragning och foten av åsen. För att möta Midsommarkransens småskaliga karaktär ville vi anpassa skalan på vårt hus. Därför har fasaden två knäckar i sig, som gör att huset upplevs mindre. Tillsammans med den livliga taksiluetten ger det huset en egen karaktär. Samtidigt anknyter tegelfasaden till traditionen i områden och bidrar till att uppnå en tidlös arkitektur, berättar Mikael Uppling, arkitekt på AIX Arkitekter.

   

"Uppe vid åsen ligger funkishus i tegel från 30-talet, även så kallade barnrikehus. Sedan består området Midsommarkransen av putsade hus, många med tegelsocklar. Vi ville möta omgivningen på ett bra sätt, men ville samtidigt att huset skulle passa in på ett självständigt sätt. Därför valde vi att bygga i tegel och genom noggrant detaljarbete behålla en småskalighet som passar bra med den närliggande miljön."

Mikael Uppling
Arkitekt på AIX Arkitekter

   

Tegelfasader som påvisar hög hantverksskicklighet

Ett starkt önskemål från Stockholm Stad var att husets sockelvåning skulle kännas livlig och välkomnande. Därför lades extra stort fokus vid detaljarbetet.

- Vi har ritat två hörnlokaler, varav den ena har blivit ett cykelrum. Dock har vi utformat ytan så att möjligheten för att omvandla det till en butik finns kvar. Den andra lokalen är en riktig butikslokal. Men staden ville även att de slutna ytorna på fasaden skulle kännas omhändertagna. Vi gick därför ut och inventerade olika slags tegelarbeten i området. Då hittade vi ett friare sätt att använda tegel på, istället för det mer klassiska förbandsmurade. Därför ställde vi tegelstenarna på höjden, som staplade vertikala skift. Vartannat skift är dessutom intryckt, vilket skapar en relief i sockelvåningen, förklarar Mikael Uppling och fortsätter:

- Det blev en rolig variation och kontrast i fasaden, där tegelsockeln står mot det mer traditionella förbandet som resterande fasad har murats i. STARK Fasad har gjort ett mycket fint jobb och resultatet ger tegelfasaden en naturlig variation genom att ljuset träffar fasaden olika och ger olika skuggningar vid olika tider på dygnet.

Det är STARK Fasad som axlade rollen som fasadentreprenör, med ansvar över både murningsprojektering och utförande. För dem var det på många sätt ett standardprojekt, men med några roliga utmaningar. Det säger Martin Wulff, projektchef på STARK Fasad, och tillägger:

- Boston är ett ganska klassiskt projekt för oss, men huset hade några utmaningar som vi fick ta oss an. Bland annat har bottenvåningen murats i ett stående halvstensförband, vilket är ovanligt. Jag tycker att man har hållit sig på en bra nivå i sin enkelhet. Att låta utformningen av huset vara det som skapar liv, istället för att överarbeta teglet. Allt har gått bra från vår sida och vi är nöjda med samarbetet med både Besqab som beställare och Wienerberger som leverantör.

EW0466 Koppar

Ett rött slaget fasadtegel med en yta nyanserad av en svart slöja. Kobber är inspirerat av våra städers äldre byggnader i rött klassiskt fasadtegel, som med tiden har påverkats av sot och ålder, därför är Kobber det upplagda valet när man ska bygga nytt i en äldre kontext.

Varje sten är unik

Valet av fasadtegel som huvudmaterial var inte bara en arkitektonisk preferens, utan en anpassning till områdets estetik som även skapar en känsla av hantverksmässighet. Teglet ger fasaden liv och karaktär, där varje sten är unik och tillsammans skapar en robust och gedigen känsla som samspelar med omgivningen.

- Uppe vid åsen ligger funkishus i tegel från 30-talet, även så kallade barnrikehus. Sedan består området Midsommarkransen av putsade hus, många med tegelsocklar. Vi ville möta omgivningen på ett bra sätt, men ville samtidigt att huset skulle passa in på ett självständigt sätt. Därför valde vi att bygga i tegel och genom noggrant detaljarbete behålla en småskalighet som passar bra med den närliggande miljön, förklarar Mikael Uppling och fortsätter:

- Vi har ritat mycket tegelhus de senaste 15 åren, framför allt i bostadssammanhang. På så sätt har vi byggt upp en stor erfarenhetsbank och lärt oss mycket längs vägen. Vi kände oss trygga med tegel och det är ett härligt material som man som arkitekt blir glad att jobba med. Varje sten är unik och imperfekt och som helhet skapas oerhört vackra fasader. Men vi har en utmaning när det gäller klimatfrågan. Vi hoppas att Wienerberger – och hela branschen – fortsätter sitt arbete med att reducera klimatavtrycket och möta behovet av nya lertäkter, så att vi kan fortsätta att rita och bygga hus i tegel.

En klassiker bland tegelkulörer

Färgsättningen av fasadteglet valdes med omsorg för att komplettera de närliggande röda tegelhusen. En dovare röd kulör användes för att harmoniera med den omgivande miljön och skapa en mjuk övergång till vegetationen på åsen. Även fogarna, som ofta förbises men är en viktig detalj i fasadens estetik, genomgick noggranna tester och diskussioner för att uppnå en balans mellan sockel och huvudfasad.

Rött tegel är klassiskt och landar fint i vegetationen. Vi har även mörkare toner på fönster och tak, så hela projektet går i en dov och mörkare klang. När det kommer till fogen valde vi att ha olika kulörer som betonar skillnaden mellan sockel och huvudfasad, med en mörkare fog i sockeln och en ljusare i resterande fasad. Vi tog fram ett grundförslag och efter dialog med Stadsbyggnadskontoret och stadsarkitekten lyckades vi hitta en kombination som vi alla var nöjda med, säger Mikael Uppling.

Han kompletteras av Karl Kolb, projektledare hos fastighetsutvecklaren Besqab, som avslutar:

- Nu när det hela står på plats förstår man verkligen arkitektens vision av att bryta ner skalan med hjälp av en knixande fasad. Huset utmärker sig både när det kommer till teglet och formen, men smälter samtidigt in i stadsmiljön. Det har blivit ett mycket fint projekt och vi är jättenöjda med resultatet. Inflyttningen är i full gång och det sista trapphuset flyttar in i januari – och vi hoppas att även de boende ska trivas i sina nya hem.

   

Information om Kv Boston

Projektets namn: Kvarteret Boston
Beställare: Besqab
Arkitekt: AIX Arkitekter
Entreprenör: STARK Fasad
Produkter: EW0466 Koppar
Färdigställt: 2023


 

Dyk ner i vårt utbud av fasadtegel

Wienerberger har ett brett utbud av fasadtegel med olika ytstrukturer och många olika färger.
 

Prova våra visualiseringsverktyg

Experimentera med fasadteglets olika förband och fogfärger. Du kan också blanda de olika fasadteglen.
 

Skärmtegel

Skärmtegel är en lösning som ger nya arkitektoniska möjligheter med en vacker och innovativ look. Vårt systerföretag Komproment specialiserar sig på fasadbeklädnad i tegel och skiffer och du hittar deras breda sortiment av fasadsystem här.

 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

   

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

  

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.