Västra Vakten växer fram – med respekt för områdets tegelarkitektur

Fasadtegel: EW0109 Vit Marmor - EW0465 Röd nyanserad | Västra Vakten

Visualiseringar: Peab Bostad

 

I Malmös nya stadsdel Varvsstaden vävs ny bebyggelse samman med områdets historiska industriarkitektur. Nu har Peab Bostads flerbostadshus Västra Vakten börjat ta form, med en karaktär som framhäver den äldre bebyggelsens uttryck – men översätts till ett modernt formspråk. För att kombinera ett klassiskt utseende med modern funktion har arkitekterna på FOJAB valt att klä huset med fasadtegel från wienerberger.

 

I det nordvästra hörnet av Varvsstaden hittar du Västra Vakten, en fastighet bestående av tre husvolymer – som sammanbinds i en vinkelformad huskropp kring en grön bostadsgård.

För att ta upp den äldre tegelarkitekturen som finns inom Varvsstaden har arkitekterna på FOJAB valt att klä huset med ett CO2-besparande fasadtegel från vår LESS serie. Genom att perforera det slagna fasadteglet och bränna med biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%.

Dessutom har man arbetat mycket med detaljerna för att ge varje husvolym en egen identitet – samtidigt som teglet går som en röd tråd genom hela området.

   

"Västra Vakten är ett mycket fint projekt och vi är glada att få vara en del av det. Vårt fasadtegel från LESS-serien har kunnat bidra till en CO2-besparing i projektet, samtidigt som man säkerställer ett oerhört vackert slutresultat. Det är verkligen det bästa av två världar."

Filip Davidsson
Försäljningschef på wienerberger Sverige

Jobbar med teglets förutsättningar

FOJAB har varit involverade ända sedan detaljplanens utformning och på uppdrag av PEAB Bostad fick de även möjlighet att gestalta Västra Vakten, på ett av områdets viktigaste hörn.

- Tillsammans med den gamla Svets- och pannverkstaden skapar Västra Vakten en fond för den nya kvartersparken. Vi har jobbat efter mottot ”Arvet efter Varvet”, vilket innebär att områdets karaktär är en viktig faktor i utformningen av nya byggnader och miljöer. Vi vill inspireras av det som funnits tidigare, men samtidigt tillföra vår tids former, material och behov. Kockums gamla industribyggnader bär med sig starka komponenter som vi har valt att plocka upp, som bland annat teglet som genomsyrar hela området, berättar Mattias Johansson, gestaltande arkitekt på FOJAB, och fortsätter:

- Västra Vakten består av tre husvolymer med tegelfasader mot gatan samt puts mot innergård. Två av volymerna består av rött tegel varav en har klassisk grön kulör på fönster och balkongräcken som knyter an till Varvsstadens befintliga gröna partier. Högdelen på hörnan med ljusa friser har en tydligt markerad sockelvåning av ljust tegel. Vi ville säkra vissa skillnader mellan huskropparna, samtidigt som byggnaden blir enhetlig tack vare en strikt tegelarkitektur – där vi jobbar med teglets förutsättningar.

EW0465 Röd Nyanserad

Ett rött slaget fasadtegel med mörkare nyanser. Rød nuanceret är ett klassiskt rött fasadtegel med lite extra färgspel. Rød nuanceret fungerar bra ensamt, men också som en lugn kontrast till EW0492 Lava och EW0466 Kobber.

EW0109 Vit Marmor

Ett vitt slaget fasadtegel med gråaktiga nyanser. Hvid marmor är med sin silkesmatta yta och lugna spel i vita och grå nyanser ett elegant fasadtegel. Mura upp Hvid marmor med en matchande ljus fog för ett enkelt uttryck.

Hög detaljeringsnivå och omsorgsfull lägenhetsplanering ger mervärde

Under hela processen har FOJAB varit måna med att jobba med detaljutformningen. Det syns både interiört och exteriört.

- Utöver de detaljer man ser i tegelfasaderna, där vi har jobbat mycket med tegelbanden och skapat reliefer som kragar ut och tar upp komponenter från den äldre tegelarkitekturen, så har vi också arbetat mycket med andra kvaliteter som vi tror kan bidra till en fin boendemiljö. Bland annat har vi en innergård som är delvis öppen mot Varvsstaden, men mer sluten mot korsningen. Här har vi valt att skapa ett trädtorg, med höga träd och ytor för boule och annan rekreation. Lite som ett rum där stadens brus blir ett sorl, en liten oas, förklarar Emma Carlbom, uppdragsansvarig på FOJAB.

Hon tillägger:

- Fastigheten erbjuder även lägenheter för olika familjekonstellationer. Vi har allt från mindre lägenheter till större tvåvåningsradhus. Huset har också byggts med två lokaler i bottenplan. Ambitionen har varit att skapa ett omsorgsfullt utformat projekt med karaktärsfulla bostäder att trivas i.

- Detta är vårt tredje projekt åt PEAB Bostad inom 500 meters avstånd och vi är mycket glada över att få ta våra gemensamma erfarenheter vidare. Vi har bland annat Varvsterrassen i närheten, där ljust fasadtegel från wienerberger skapade en koppling till Ribershus. Vid Västra Vakten har vi även använt wienerbergers röda tegel för att harmoniera med arkitekturen i den befintliga Svets- och pannverkstaden. Vi både hoppas och tror att de som får möjlighet att bosätta sig i Västra Vakten kommer att trivas – under lång tid, berättar Emma Carlbom.

Hos oss här på wienerberger ser vi också fram emot att få se byggnaden stå klar.

- Västra Vakten är ett mycket fint projekt och vi är glada att få vara en del av det. Vårt fasadtegel från LESS-serien har kunnat bidra till en CO2-besparing i projektet, samtidigt som man säkerställer ett oerhört vackert slutresultat. Det är verkligen det bästa av två världar, avslutar Filip Davidsson, försäljningschef på wienerberger Sverige.

   

Information om Västra Vakten:

Projektets namn: Västra Vakten
Byggherre: Peab Bostad
Arkitekt: FOJAB
Produkt: EW0109 Vit Marmor LESS och EW0465 Röd Nyanserad LESS
Färdigt: Hösten, 2025


 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 

Låt dig inspireras av reliefmurverk

Reliefmurverk ger ett vackert skuggspel i murverket och skapar förskjutningar med oändliga variationer.
 

Letar du efter det perfekta fasadteglet?

Upptäck vårt utbud av fasadtegel i olika färger och med olika ytstrukturer.
 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

  

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

  

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.