Single Family house, Merlegaardsvej in Ishoej, Facing Brick W 451 Staal

Nybyggnation av bostadshus

Det är ett stort beslut att bygga ett nytt hus och det kräver många överväganden, men det är samtidigt en spännande process.

Det är ett stort beslut att bygga ett nytt hus och det kräver många överväganden, men det är samtidigt en spännande process, då man har alla möjligheter att påverka resultatet och få ett fullständigt skräddarsytt resultat.

Om du skall starta med att bygga på en tomt, finns det flera möjligheter. Har du redan en idé om huset, men vet att du varken är arkitekt eller hantverkare, då är det bra att kontakta fackfolk. Första steget är ofta att få arkitekten att utarbeta en skiss, som ni tillsammans kan justera utifrån de ekonomiska ramarna. Det är bra om man själv först har gjort en skiss, innan arkitekten får uppgiften.

När du och arkitekten är överens, kommer byggentreprenören in i bilden och lämnar ett prisförslag. Kom ihåg att vara uppmärksam så att lagar och kommunala restriktioner följs.