Apartment building, Jernstoeberigrunden in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 479 Sand

Tegel - ny trend

Det är speciellt i södra Sverige som efterfrågan är störst - flera undersökningar från Lunds Tekniska Högskola LTH, visar att många familjer vill bo i ett hus med tegelfasad.

Den moderna svensken vill ha tegel

Under flera år har tegelindustrin arbetat för att marknadsföra tegel och nu ser den insatsen ut att ge resultat. Det är speciellt i södra Sverige som efterfrågan är störst – flera undersökningar från Lunds Tekniska Högskola, LTH, visar att många familjer vill bo i ett hus med tegelfasad.

Tegelindustrin märker också ett ökat intresse och en växande efterfrågan på tegel från svenska arkitekter som intresserar sig för hållbarhet. Här är intresset för tegel stort, bland annat därför att det handlar om en naturprodukt med lång livslängd och mycket låga underhållsbehov.