Apartment buildings, Thomas B. Thrigesgade, in Odense, Facing Bricks W 447 Flint and W 445 Hvede

Övertäckning av murverk och material

Undvik missfärgningar och skador på murverket

Följ minimikraven för övertäckning av nybyggt murverk och ge murbruket optimala förutsättningar för härdning.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.