Fasadtegel - EW0466 Kobber - LESS


 

Generella råd

Nedan hittar du våra generella råd om mottagarkontroll, blandning av fasadtegel, rengöring av murverk, ytbehandling och övertäckning.
 

Mottagarkontroll

Följande måste kontrolleras innan emballaget öppnas och fasadteglet, tegelstenarna, takteglet, markteglet eller fönsterbänksteglet används:

  • Är det rätt vara som har levererats? (Typ, format, färg, deklaration, tillbehör)
  • Har rätt antal enligt följesedeln tagits emot?

Kontakta omedelbart Wienerberger om de mottagna varorna avviker från beställningen eller om det finns fel och brister.

Se våra försäljnings- och leveransvillkor för mer information.

Blandning av fasadtegel

För att få eleganta murverk och tak måste tegel från flera pallar blandas.

Rengöring av murverk

All murning ska utföras så att rengöringsbehov undviks eller minskas så mycket som möjligt. Vi rekommenderar att murverket aldrig avsyras.

Ytbehandling

Leverantören ansvarar inte för eventuella skador på ytbehandlat murverk om följande riktlinjer inte har följts:

  • Ytbehandlingen får inte utföras innan byggfukten har försvunnit från murverket.
  • Utvändigt får endast frostsäkert fasadtegel användas och för murverk som är särskilt utsatt ska alltid slaget fasadtegel användas.
  • Leverantören ansvarar inte för metoder och material som används vid ytbehandling av murverk.
  • Leverantören har heller inget ansvar om tillverkaren av materialet för ytbehandlingen inte genom provningsrapport från Teknologisk Institut, Murværkscentret kan dokumentera att materialets ångdiffusionsmotstånd inte medför risk för avskalning innan det används.

Övertäckning

För att undvika missfärgning samt frostskador ska murverk och material alltid täckas över för att förhindra vattenupptagning.

Råd från branschwebbplatsen mur-tag.dk (Danska)

På branschwebbplatsen mur-tag.dk finns många goda råd och tips - vi har samlat några av dem nedan:


 

Fasadtegel: EW2445 Persa | Rhododendron Hus, Danmark
Beställ vår 3-i-1 till arkitekten

Inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok. Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger, uttryck och nyanser av fasadtegel.

Beställ 3-i-1 till arkitekten


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.