Murerske og mursten


 

Arbetsmiljö – leverantörsbruksanvisning

Uppmurningsarbetet kan innebära många tunga lyft och belastande arbetsställningar som på sikt kan utgöra en hälsorisk.

Den här leverantörsbruksanvisningen beskriver och rekommenderar hur man kan minska det tunga arbetet och de belastande arbetsställningarna när fasadteglet hanteras på byggplatsen.

Anvisningen innehåller också lämpliga lösningar, bl.a. för tekniska hjälpmedel, och beskriver i vilka situationer ergonomiska belastningar kan uppstå, t.ex. när man lyfter, bär eller skjuter, samt belastande arbetsställningar och -rörelser.


 


 

Projektering och planering

I samband med uppmurningsarbetet bör tekniska hjälpmedel användas. Det kan t.ex. ske genom att ta med de nödvändiga förutsättningarna i projekterings- och planeringsfasen.

När det gäller användningen av fasadtegel måste projekteringen ta hänsyn till att:

  • Det finns åtkomst- och transportvägar samt upplagsplatser som är dimensionerade för hantering av fasadtegel under arbetet
  • Det finns fria ytor inom och utanför byggnaden, så att tegel kan placeras på lämpligt sätt, både vad avser arbetsplatsen och när det gäller åtkomst- och körområden för tekniska hjälpmedel
  • Korrekta tekniska hjälpmedel används, där så är möjligt och lämpligt för hantering av tegel
  • Uppmurningen om möjligt utförs på lämpligt sätt under skulderhöjd och över knähöjd – t.ex. under murning med murhöjd över 2,5 m

Entreprenören

Arbetet ska med utgångspunkt från projektmaterialet och egna erfarenheter planeras och anpassas på bästa sätt för säkerhet och hälsa.

Det innebär bl.a. att arbetsgivaren har skyldighet att se till att:

  • Korrekta tekniska hjälpmedel används, där så är möjligt och lämpligt
  • Personalen får anvisningar om hur de tekniska hjälpmedlen ska användas
  • Det finns bruksanvisningar för de tekniska hjälpmedlen

Organisation av byggplatsen

Byggplatsen ska organiseras så att fasadtegel kan transporteras med hjälp av lämpliga tekniska hjälpmedel, som antingen minskar belastningen helt eller reducerar den till ett minimum.

Transport av fasadtegel med kran, truck, hiss eller teleskoplastare

Tunga manuella lyft bör om möjligt undvikas. Vid intern transport av fasadtegel på byggplatsen bör manuell tegelvagn inte användas om vikten för en pall med fasadtegel överstiger 200 kg. Därför bör fasadtegel och tegelöverliggare lyftas direkt från upplagsplatsen och till arbetsplatsen med kran, truck, hiss, teleskoplastare eller andra tekniska hjälpmedel - beroende på arbetsplatsen.

När tegellaster transporteras till byggplatsen med hjälp av en kran ska tegelskydd, tegelburar eller tegelkorgar användas.

Manuell transport av fasadtegel

Om transporten måste ske manuellt med hjälp av en tegelvagn är det viktigt att upplagsplatsen ligger nära användningsplatsen. Transportvägen mellan upplagsplatsen och bygghissen ska vara plan och stabil på de ställen där material ska transporteras med hjälp av manuella transportmetoder, t.ex. skottkärra eller tegelvagn.

Vid manuell hantering av stenlaster ska en tegelvagn utformad för minsta möjliga belastning användas.

Om möjligt bör eldrivna eller motordrivna tegelvagnar samt minilastare användas på byggplatsen.

Om det i samband med murningsarbetet finns tegellaster på byggnadsställningen där mer än hälften av fasadteglet har använts, och man därför behöver flytta en pall med det resterande fasadteglet, t.ex. 40 fasadtegelpannor, längs byggnadsställningen kan detta utföras med en tegelvagn.

Manuell hantering av tegel

Vid manuell hantering av tegel bör en stentång användas, som kan hantera maximalt 4 fasadtegelstenar åt gången.

Vikt för teglet

 

Håltegel

Massivt

Bredtegel

Mått i mm (LxBxH)

228 x 108 x 54

228 x 108 x 54

228 x 168 x 54

Vikt i kg per st.

1,8

2,3

3,5

Antal per pall (st.)

80

80

80

Antal per pall (kg)

144

184

280

Vikt per kolli (kg)

576

736

1120

*) Tolerans +/- 10% i vikt

Arbetsplattformar

Med en hydraulisk arbetsplattform kan man få exakt den arbetshöjd man önskar när man murar. Dessutom undviker man tunga lyft av ställningsdelar. Därför bör hydrauliska arbetsplattformar användas om detta är möjligt och praktiskt.

Fundament och socklar

Vid murning av fundament eller socklar ska arbetet planeras så att långvarigt arbete med belastande arbetsställningar under knähöjd undviks. Problemet kan ibland lösas genom att undvika att fylla fundamentet eller sockeln så att murningen kan utföras över knähöjd där.

Tegellaster på pallar eller bockar

Tegellaster kan vid behov placeras på upphöjda pallar eller med bockar som underlag på arbetsplatsen för att höja tegelpallen. Det ger bättre arbetsställningar eftersom teglet hämtas från pallen över knähöjd utan att belasta kroppen så mycket.

Pallarna eller bockarna placeras på ställningen så att tegellasterna kan lastas av på dessa innan murningen börjar.

Tegelpallen inklusive underlaget ska vara minst 20 cm. Det är viktigt att tegellasten – under transport från upplagsplatsen till arbetsplatsen – placeras så nära arbetsplatsen där murningen ska utföras som möjligt.

Leverans och förvaring av tegel

Chauffören som levererar tegellasten måste få exakt information om var på byggplatsen fasadteglet ska levereras och förvaras innan murningen. Det eliminerar behovet av onödiga och besvärliga transporter av fasadtegel på byggplatsen. Det är mycket viktigt att fasadtegel och andra tegelprodukter för murverk förvaras torrt och skyddas mot väder och regn.

Kapning av fasadtegel

Kapning av fasadtegel ska utföras med verktyg som inte belastar ryggen och skuldrorna.

Vid mekanisk bearbetning av fasadteglet bör skyddsglasögon och dammskyddsmask användas, t.ex. vid kapning, delning eller skärning av tegel. Våtskärning ger den minsta dammutvecklingen. När sådana byggnadsmaterial bearbetas kan damm utvecklas som innehåller små mängder kvarts. Dammet innehåller inandningsbara partiklar som vid inandning kan föras ner i lungorna och nå längst ut i lungvävnaden (alveolerna). Inandningsbart damm irriterar slemhinnorna och samlas i lungorna. Efter många års daglig påverkan av kvartsdamm finns risk för utveckling av silokos (dammlunga) efter inandning av kvartsdamm.

Avgivning av farliga ämnen

Råmaterialet för tillverkning av tegel är naturligt förekommande lermineraler. Fasadtegel och andra tegelprodukter bränns vid höga temperaturer och därför avger de inga kemikalier, gaser eller farliga ämnen som kan påverka omgivningen och t.ex. påverka inomhusklimatet eller vaskas ut till jord och grundvatten.

Vid dammutveckling från mekanisk bearbetning av fasadtegel bör man dock försäkra sig om att rätt typ av dammskyddsmask används.

Underhåll av fasadtegel

Livslängden för fasadtegel är många år. Det finns exempel på fasadtegel i Danmark som är 900 år gammalt. Fasadtegel kräver normalt inget underhåll, är mycket färgbeständigt och det får med åren en fin patina.


 

LESS fasadtegel är en fördel även för muraren

Vårt LESS-fasadtegel väger 15 % mindre än ett traditionellt danskt slaget fasadtegel.

Det minskar både CO2-utsläppen vid transport och det lättare teglet bidrar samtidigt till betydligt bättre arbetsmiljö på byggplatsen.

Men vad tycker murarna egentligen om att mura med vårt nya fasadtegel LESS? Kan de märka skillnad ute på själva byggplatsen?
 


 

Beställ vår 3-i-1 till arkitekten

Inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok. Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger, uttryck och nyanser av fasadtegel.

Beställ 3-i-1 till arkitekten


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.