Installation of Urban Cladding Tiles at Margretheholmen - Holmen

     

Teknisk information

Här hittar du information om montering av skärmtegel.


 

Montering av URBAN-skärmtegel

Vårt URBAN-skärmtegel skruvas snabbt och enkelt fast på den bakomliggande konstruktionen. Monteringen sker utan murbruk och är därför oberoende av vädret.

Nedan visas de 3 vanligaste monteringslösningarna - vilken typ man väljer beror på önskat uttryck för byggnaden:

1 - Montering på träläkt

URBAN monteras som ventilerad fasad efter två-stegs principen på bakomliggande tät vägg. De monteras på min. 23 mm lodrätt regel med luftspalt. Därefter monteras horisontellt liggande bärläkt. bärläkt.

Skärmteglet monteras i vilt förband. Där är förborrat 4 skruvhål från fabrik för att göra montaget f lexibelt. Det behövs minst 2 st. rostfria skruvar (A4, 4,2 x 55 mm) om impregnerat trävirke ska användas. A2 kan användas med vitt trävirke.

Den lodräta överlappningen på skärmteglet skall vara minst 50 mm, så att skruvskallar på underliggande tegel är täckt. Dimensionering och infästning skall alltid utföras i förhållande till det konkreta projektet.

     

2 - Montering på OMEGA alu-profil

URBAN monteras med vilt förband direkt på Omega alu-profiler (EN AW-6060), som principen nedan visar. Det finns fyra skruvhål som borrats på fabriken för att göra installationen flexibel. Det behövs minst 2 st. rostfria, självgängande skruvar (A4, 4,2 x 50 mm). Skärmteglet ska ha en vertikal överlappning på minst 50 mm så att skruvhålen på den underliggande tegelplattan täcks.

Skärmteglets horisontella Omega-profiler monteras direkt på vertikala ribbor, av aluminium eller trä, som fästs mot den bärande konstruktionen under. Användning tillsammans med vertikala ribbor av aluminium ger en brandsäker fasad, A1.

Om hållare för infästning av vertikala ribbor används kan deras längd varieras så att fasaden kan isoleras utvändigt. Dimensionering, infästning och korrosionsskydd måste alltid beräknas och utföras för det specifika projektets bärsystem.

     

3 - Montering på GFT-111, aluminium och EPDM

GFT-111-systemet består av en C-profil av aluminium (EN AW-6060) monterad på en EPDM-gummiprofil. Den är spänstig och flexibel och fungerar som en packning som håller tegelplattan på plats, som principen nedan visar.

T-profilen för URBAN monteras genom att varje tegelplatta pressas upp och på plats, snabbt och effektivt. EPDM-profilen hamnar då under press och spärrar vidare rörelser. Själva monteringen sker mycket snabbt och effektivt, helt utan skruvar. URBAN T- tillsammans med GFT-111-systemet klassificeras som brandsäkert, A1. Användning tillsammans med vertikala ribbor av aluminium ger en brandsäker fasad, A1.

Om hållare för infästning av vertikala ribbor används kan deras längd varieras så att fasaden kan isoleras utvändigt. Dimensionering, infästning och korrosionsskydd måste alltid beräknas och utföras för det specifika projektets bärsystem.


 

Collège Juliot Curie

Montering av Argeton-profiler

Hitta installationsvägledning samt installationsvideor för de olika Argeton-profilerna här.


 

Montering av övriga skärmtegel från Wienerberger

Kontakta vår försäljningsavdelning för information om montering av våra övriga skärmtegel.


 

Montageanvisningar

0Resultat

 
 

 
 

 
 

 
 


 

Skärmtegel från Wienerberger

Tegel är en idealisk klimatskärm eftersom materialet kräver minimalt med underhåll och tål det nordiska klimatet.

Läs mer

Skärmtegel för nybyggnation?

Behöver du rådgivning om skärmtegel som är speciellt utvecklat för nybyggnation och andra projekt med speciella krav på färgspel och estetik.

Kontakta vår försäljningsavdelning


 

Senaste artiklarna

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.