Naturliga material och ett påtagligt hållbarhetstänk i fokus vid Kvarteret Biljetten i Malmö

Brick: EW0447 Flint | Kv Biljetten

Foto: Belleville Arkitektkontor

 

De 12 nya stadsradhusen i Kvarteret Biljetten i Malmö har byggts med nyskapande idéer och klimathänsyn som grund. Under projektet strävade arkitekterna, som också varit byggherre för projektet, efter att minimera klimatavtrycket samtidigt som de ville erbjuda en delvis ny boendeform. Med såväl uttryck som klimat i åtanke har man valt att använda bland annat fasadtegel från Wienerberger till fasaderna – där vackra fasaddetaljer har fått inspireras av Köpenhamn.

 

 

Stadsradhusen i centrala Malmö är ett innovativt projekt som ger människor möjlighet att bo urbant samtidigt som de bevarar en jordnära känsla. Kvarteret har byggts på ett gammalt industriområde, där nya bostäder uppförs intill bevarade äldre tegelbyggnader.

För att få bostäderna att smälta in i sin omgivning, samtidigt som man ville skapa en robust och hållbar känsla, valde arkitekterna på Belleville arkitektkontor att kombinera träpaneler med vårt fasadtegel EW0447 Flint i en LESS-variant.

- Vi känner ett ansvar och stort engagemang i klimatfrågor och vill göra vad vi kan för att bidra. Därför ville vi verkligen fokusera på detta när vi fick möjlighet att agera som både arkitekt och byggherre. Det var också därför vi samarbetade med Nock Massiva Trähus, som levererade trästommen i moduler av korslaminerat trä, samt Koljern som levererat husgrunder av återvunnet glas. Tillsammans med fasadbeklädnad i tegel och trä får vi ett hus som är klimatsmart och cirkulärt, berättar Jeanette Lundberg, arkitekt på Belleville arkitektkontor och fortsätter:

- Tegelfasaderna i de nedre våningarna ger huset dess stadsmässiga karaktär, medan träpanelen längre upp mot himlen skapar en lätthet och rymd som omfamnar de gröna takterrasserna

   

"Valet av tegel skulle förstärka den jordnära och lite råa känslan och ha samma varma toner som den ljust laserade träpanelen. Därför valde vi Wienerbergers fasadtegel Flint, som påminner om obränd lera, ljusar upp gård och gaturum och samtidigt är ett klimatsmart val eftersom teglet är från Wienerbergers serie LESS."

Jeanette Lundberg
Arkitekt på Belleville arkitektkontor 

   

Miljömedvetna materialval med rätt estetiskt uttryck

För Belleville var det viktigt att integrera hållbarhet genom hela processen, inklusive byggteknik, material, installation av solceller, regnvatteninsamling och användning av biokol i odlingsjorden.

- Vi strävade efter att hållbarhet skulle vara mer än bara något man räknar på för att man måste. Det ska vara något som man kan ta på, se med ögat och känna på doften. Därför valde vi traditionella byggmaterial som tegel och trä. Det är naturmaterial som är cirkulära, förnyelsebara och enkla att underhålla och reparera. De ger en robust känsla av naturbaserad kvalitet, säger Jeanette Lundberg och fortsätter:

- Valet av tegel skulle förstärka den jordnära och lite råa känslan och ha samma varma toner som den ljust laserade träpanelen. Därför valde vi Wienerbergers fasadtegel Flint, som påminner om obränd lera, ljusar upp gård och gaturum och samtidigt är ett klimatsmart val eftersom teglet är från Wienerbergers serie LESS.

LESS är vår CO2-besparande serie med slaget fasadtegel som både minskar materialförbrukningen med 15 procent samt CO2-utsläppen i produktionen med 70 till 90 procent. Samtidigt har fasadteglet samma mått, kvalitet och uttryck som våra traditionella varianter.

   


  

EW0447 Flint

Ett beige slaget fasadtegel med vita nyanser. Flint är ett lättanvänt fasadtegel med sin neutrala färg och lugna färgspel och en älskad klassiker. Kombinera Flint med EW0445 Hvede för ett harmoniskt ton-i tonuttryck.

   

Spännande fasaddetaljer med inspiration från Köpenhamn

Utöver ett vackert och unikt inre, har man även lagt vikt vid detaljer på husets fasader, samtidigt som man har försökt hålla designen enkel.

- Vi har satsat på få material och enkla detaljer, men samtidigt lagt extra omsorg på de detaljer vi har. Vi har lagt marktegel från Wienerberger framför huset och låtit teglet gå ända ner till mark, vilket sällan görs i Sverige. Ofta har man en betongsockel, men vi tyckte att det var viktigt att husen landar på ett robust sätt. I Köpenhamn ser man ofta flera decennier gamla tegelhus med sådana detaljer, och det ville vi ha med oss, säger Jeanette Lundberg och fortsätter:

- Vi har också murade solbänkar under fönster och fönsterdörrar, vilket ger huset en mer omsorgsfull känsla. Det är sådana detaljer som ofta rationaliseras bort, trots att extrakostnaden inte är så stor, men vi tycker att de ger både en solid grund till fönsterblecket och skapar en relief och skuggverkan i tegelfasaden som gör den mer levande.

Unik arkitektur där man bor i kubik

Det nya radhuskvarteret består av 12 stadsradhus på tre hela våningar och ytterligare en våning med takstudio och odlingsbara takterrasser på toppen. Bostäderna är utformande för att utnyttjas på ett smart och innovativt sätt och följer principen att man bor i kubik istället för att fokusera enbart på antal kvadratmeter och rum.

- Istället för att tänka i termer av antal rum, fokuserade vi på flexibla rumsligheter som kan anpassas efter behov och förändrade familjesituationer. Ofta har en bostad givna funktioner, men vi ville skapa mer generella rum som kan förena eller skilja av funktioner och delar av huset, förklarar Jeanette Lundberg.

Hon fortsätter:

- Vi har även utnyttjat byggrätten på höjden och kunnat få in dubbel rumshöjd i delar av husen som gör att de upplevs som rymliga trots ett litet fotavtryck på marken.

Trädgårdshus bjuder in naturens skönhet i staden

Takterrasser, solceller, odlingsmöjligheter och regnvatteninsamling, är viktiga element i kvarterets koncept. Arkitekterna kallar husen för Trädgårdshus, eftersom det beskriver vad de är. Här finns en frodig oas, inte bara på gårdssidan med fruktträd och bärbuskar, utan även mot gatan – med fikonträd och vajande gräs. Grönskan sträcker sig ända upp på takterrasserna där blommor och grönsaker har frodats under sommarmånaderna.

- Träd och lövverk skapar en lekfull skugga som dansar över tegelfasaden. Det ger murverket en extra dimension med liv, liksom de gamla whiskeyfaten av ek som är placerade vid stuprören och har fått en ny funktion som regnvattenstunnor, förklarar Jeanette Lundberg.

Strävan har varit att husen ska fungera som ett kretslopp och ta vara på allt som finns runtomkring oss i form av solenergi, regnvatten och odlingsmöjligheter. En del i detta är att välja cirkulära material som bidrar till att minska klimatpåverkan och gör framtida återbruk möjligt, vilket är en stor anledning till att vi valt tegel till fasaderna.

Målet med Kvarteret Biljetten är inte bara att erbjuda ett nytt sätt att bo, utan också att förena det bästa från stadslivets lägenheter med förmånen att ha en egen kolonilott eller trädgård.

- Trots att odlingslotterna inte är så stora, rymmer de mer än vad som är möjligt på en vanlig balkong. Det är en lagom storlek för de många barnfamiljer som vill bo i en grön oas mitt i stadsmiljön, avslutar Jeanette Lundberg.


 

Information om Kvarteret Biljetten

Projektets namn: Kv Biljetten
Arkitekt och byggherre: Belleville arkitektkontor
Produkter: EW0447 Flint LESS
Färdigställt: 2023


 

LESS. CO2-besparande fasadtegel för framtidens byggande.

Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med certifierad biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90%. CO2-besparingen i produktionen av LESS täcker fas A3 i EPD:n.
 

Låt dig inspireras av reliefmurverk

Reliefmurverk ger ett vackert skuggspel i murverket och skapar förskjutningar med oändliga variationer.
 

Miljöbyggnads-dokumentationspaket

Har du frågor om våra produkter eller vill du få vårt dokumentationspaket för ditt Miljöbyggnad-bygge?
 

   

Senaste artiklarna

0Resultat

  

Campaign handmade bricks

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om produkter, inspirerande projekt, dokumentation, återvinning, biologisk mångfald och mycket mer.

  

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.