Apartment buildings, Irmabyen in Roedovre, Facing Brick W 445 Hvede

Klimat och hållbarhet

Hållbarhet, klimatförändringar och CO2-reduktion fyller mycket i debatten om framtiden för det moderna, växande samhället.

I tegelbranschen är vi övertygade om att hållbarhet är ett nycklord för allt som har med fastigheter och byggprojekt att göra.

Helt enkelt för att byggnation och bostadsförhållandena utgör en stor del av vår totala ekonomi. Både när vi bygger, men också när vi använder byggnaderna och, inte minst när vi skall riva utslitna byggnader.

Ju längre byggnaderna håller, desto bättre är det för samhället och vår gemensamma miljö.

Dessutom har väggar av tegel generellt ett positivt inflytande på bostadens komfort och innerklimat.

 

Inga fukt- og luftproblem i hus byggda av tegel

Ett hus murat helt i tegel har ett naturligt och bra inomhusklimat. Tegel och murbruk är nämligen rena, oorganiska material.

Ett felaktigt val av byggmaterial kan vara en bidragande orsak till ett dåligt inomhusklimat – med stora temperatursvängningar, buller och dålig luft.

Materialen i tegelhuset släpper inte ut allergiframkallande ämnen. De har inga täta membran, som hindrar huset från att andas och inga organiska material eller kemikalier, som avger hälsoskadliga ångor eller som kan skapa grogrund för mögelsvampar – en klar fördel för både miljö och familjens  välbefinnande.

För hög luftfuktighet och dålig luftkvalitet påverkar innerklimatet och kan ge störningar i form av mögelsvamp, husdammskvalster och andra allergener.

 

Tegel kan andas

Till skillnad från de flesta andra byggmaterial reglerar en inomhusvägg av tegel i viss utsträckning fuktigheten utan hjälp av mekanisk ventilation.

Är tegelväggen inte behandlad med en ”tät” ytbehandling, tar tegelstenen upp fukt från luften och släpper ut fukten igen när luftfuktigheten är låg.

Tegelväggar har också ett positivt inflytande på bostadens komfort, bland annat genom stabil innertemperatur och ljuddämpning.

 

Tegel har flera fördelar

Tegel har en hög värmemassa och är lämplig för att ackumulera överskottsvärme. Förutom att jämna ut temperatursvängningar bidrar en tegelvägg också till att reglera luftfuktigheten och luftkvaliten i huset. Porerna i tegel absorberar och släpper ut fukt utan några problem – och detta gynnar också kvaliteten på inomhusluften. 

 

Den sociala dimension

När vi bygger nytt eller renoverar så tänker vi mycket på om ekonomin går ihop. Numera utvärderar vi också olika tekniska lösningar utifrån dess miljöpåverkan. Det är ganska förnuftigt, men den sociala dimensionen är minst lika viktig.

Den sociala dimensionen handlar om hur vi kan utforma byggnader på ett sätt som gynnar vårt välbefinnande, hälsa och livskomfort. Allt från hur byggnadens arkitektur talar till oss, till hur inomhusklimatet påverkar vårt välbefinnande och säkerställer vår hälsa.

Och när vi talar om hållbarhet, är det utifrån en livscykelbedömning, det vill säga influenser i vår livstid och hela byggnadens livstid. Det rätta valet garanterar ett långt liv, för både människor och byggnader.