Hållbar och cirkulär byggnation

Urban cladding tiles

 

Hållbar och cirkulär design och byggnation innebär att vi noggrant ska överväga framtida användningsmöjligheter för  byggverksamheterna. Det ska vara enkelt att genomföra anpassningar under användningsfasen, och använda produkter eller material ska i största möjliga grad vara återanvändbara efter användning.

I samarbete med övriga aktörer i byggbranschen har vi fokus på cirkulära lösningar med tanke på återvinning och återanvändning och betraktar byggmiljön och byggnadskonstruktioner från en ny vinkel.

 

Hållbar produktion

Baserat på en hållbar och cirkulär produktportfölj av tegelprodukter

Wienerbergers produktion sker lokalt med största möjliga fokus på hållbarhet och energimedvetenhet. Vi minskar material- och energiförbrukningen genom att göra våra produkter smalare, tunnare eller med utskärningar där det är möjligt. Vi återanvänder produktionsavfall och produktionsförluster i våra produktionsprocesser, och vatten avfall förhindras med hjälp av låsta produktionsprocesser. Läs mer om vår hållbara produktion.

 

Hållbara och cirkulära produkter

Hållbara och cirkulära produkter till gröna byggnationer 

Utvecklingen av hållbara och cirkulära produkter förutsätter löpande investeringar i kunskap, forskning och utveckling. Vårt fokus på kvalitet ger våra tegelprodukter en längre livslängd. Dessutom investerar vi löpande i att realisera miljövinster. Vi gör medvetna val i användningen av ansvarsfulla, hållbara råmaterial. Läs mer om våra hållbara produkter.

 

Hållbar och värdestabil byggnation

Tegelprodukter i en hållbar och värdestabil byggnation

Användningen av fasadtegel, taktegel, skärmtegel och marktegel är hållbar och värdestabil. För det första är tegelprodukter kännetecknas tegelsten av en väldigt lång livslängd som kan nå upp till 100 år eller mer. Produkter i tegel är även färgsäkra, bevarar sin snygga finish och är nästan underhållsfria. På det sättet bidrar de till en hållbar och värdestabil byggnation.

 

Sustainability, baeredygtighed

Hög kvalitet i återanvändning av tegel

Återanvändning med maximalt värde

Wienerberger fokuserar medvetet på utvecklingen, produktionen och användningen av hållbara och cirkulära produkter och processer. Modulära konstruktionssystem, återanvändning av produkter och material samtidigt som de bibehåller sitt värde, är centrala aspekter i denna tankagång. Produkter återanvänds där det är möjligt. Vi använder även återvunnet material vid tillverkningen av nya tegelprodukter.

Den danska tegelindustrin använder i dag ca. 170 000 ton sand om året till produktionen av tegel. Sand är dessvärre inte en förnybar resurs, och de danska naturresurserna är begränsade. Därför har Wienerberger ingått ett samarbete med RGS Nordic och Teknologisk Institut om ett nytt MUDP-projekt Gensand, som stöds av Miljöstyrelsen. Projektets mål är att minst 75 % av sanden i tegel kan ersättas av krossat murverk.

Detta motsvarar att den danska tegelindustrin kan minska sin förbrukning av icke-förnybara resurser med 15-18 %. Och resursen av murverksavfall är tillräckligt stor för att täcka behovet av sand för tillverkning av tegel. Därmed blir muravfallet återanvänt med högsta möjliga miljömässiga värde och bidrar till att säkra ett cirkulärt materialkretslopp, där material från gamla byggnationer upparbetas och ingår i tillverkningen av nytt tegel, som i sin tur återgår till byggnationen. 

 

_____

 

Vill du ha inspiration i din inkorg?

Ta emot vårt nyhetsbrev och låt dig inspireras av våra referenser och produkter. 

Anmäl dig här.

Senaste nyheterna om hållbarhet

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.