Hållbar produktion

Sustainability, baeredygtighed

 

Som en del av Wienerbergers kärnvärden vill vi minska miljöpåverkan via hållbar produktion.

Ökad användning av återvunna material, naturlig ombyggnad av tidigare lertag, minskning av färskvattenförbrukningen, energieffektivitet och en ansvarsfull drift av våra lerutvinningsplatser är samtliga en del av vårt åtagande för hållbar produktion.

 

Lera stöttar regionalt näringsliv då det är en naturlig råvara som utvinns lokalt så att byggmaterialen inte behöver transporteras långa sträckor.

Tillverkningen av tegel skapar lokala arbetsplatser, och hela värdekedjan är således rotad i närområdet.

 

Energieffektivitet ger ökat miljöskydd

En större och större del av den energi som används i vår produktion är naturlig och flytande gas som är nödvändig för att värma upp tunnelugnarna för bränning av tegel. För att öka effektiviteten återhämtar vi den värme som friges under nedkylningsprocessen och återanvänder den i teglets torkningsprocess.

Vi utforskar löpande nya möjligheter att ersätta fossila energikällor med alternativa förnybara bränslen. Därför har vårt moderföretag Wienerberger infört CBME Energy Award för att stötta våra medarbetares insats inom energieffektivitet genom att utdela ett internt pris.

 

Biodiversity in Wienerberger's Sustainability Roadmap 2020.

I harmoni med naturen

När Wienerberger utvinner lera till vårt tegel har vi särskilt fokus på att skydda de naturliga livsmiljöerna för hotade djur- och växtarter samt sällsynta och ömtåliga ekosystem. Bevaring av naturresurserna under lerutvinning och restaurering av naturen på uttömda utvinningsplatser är lika viktiga aspekter.

Det finns olika alternativ för att återställa uttömda platser för andra användningsområden såsom lantbruk, en naturlig biotop eller omvandling till rekreativa områden. Där det är möjligt, väljer Wienerberger att återupprätta naturområdet vid lertagen. Dessa områden stöder den biologiska mångfalden eftersom de ofta bidrar med alternativa livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. 

Vattenförbrukning och avloppsvatten

I vår tegelproduktion belastar färskvattenförbrukningen och bortskaffandet av avloppsvatten endast miljön väldigt lite eftersom många av våra fabriker har infört stängda vattenkretslopp. Avloppsvatten samlas i tankar, behandlas och skickas tillbaka till tegelproduktionen.

 

Avfallshantering och återanvändning

Då lera är ett naturmaterial är nästan allt avfall från tegelproduktionen ofarligt. Vi ser till så att det blir korrekt sortering, avhämtning, återanvändning eller bortskaffning. Mängden farligt avfall, i form av t.ex. oljeimpregnerade dukar, är väldigt liten.

 

Vi har infört återanvändningsprogram för både internt och externt avfallsmaterial på alla våra fabriker. Avfall som stammar från den interna produktionen såsom skadade eller defekta produkter bearbetas på nytt och återanvänds i vår produktion. Läs mer om cirkulära insatser här.

 

 

_____

 

Vill du ha inspiration i din inkorg?

Ta emot vårt nyhetsbrev och låt dig inspireras av våra referenser och produkter. 

Anmäl dig här.

Senaste nyheterna om hållbarhet

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.