Hållbara produkter

Sustainability, baeredygtighed

 

Vårt fasadtegel, taktegel, skärmtegel och marktegel är baserade på naturliga råmaterial och står för innovativ byggnation, livskvalitet, ihållande värde och lång livslängd.

Produkterna genomgår omfattade tester när det gäller deklarationer, certifieringar och EDP’er.

 

Hållbar produkthantering

Vår produktutveckling tar utgångspunkt med önskan om att producera hållbara och innovativa byggmaterial som skapar värde för våra kunders byggnationer.

Det senaste tillskottet är utvecklingen av vårt slagna fasadtegel i serien LESS. Utvecklingen av LESS tar utgångspunkt i önskan om minimering av CO2 och samtidigt en minskning av leran, som är den naturliga råvaran. Och det har lyckats. Genom att minska materialförbrukningen med 15% och bränna med biogas har vi minskat CO2-utsläppen i produktionen med 70-90% jämfört med ett traditionellt fasadtegel producerat med naturgas.

LESS kampagnebilleder

Lång livslängd på fasadtegel, taktegel, skärmtegel och marktegel

Lång livslängd är en viktig parameter när det handlar om ett byggmaterials hållbarhet. Ju längre livslängden är, desto färre resurser behöver användas på reparationer och nya byggnationer, och desto mindre är materialets påverkan på miljön. Den miljöpåverkan som stammar från teglets produktionsprocess är väldigt låg sett över hela produktens livslängd. Det finns åtskilliga exempel på byggnader som har uppförts med fasadtegel och taktegel som har stått i mer än 150 år.

 

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling spelar en central roll i vår verksamhet. Hos Wienerberger styrs forskning och utveckling centralt, men de flesta uppnådda resultat implementeras lokalt. Vi driver fem forskningscenter över hela Europa, var och ett specialiserat inom en bestämd produktgrupp. All forskning utförs med hållbarhet i åtanke. Vi använder FEM (Finite Element Method) för att optimera produktionskostnaderna, särskilt inom taksektorn.

 

_____

 

Vill du ha inspiration i din inkorg?

Ta emot vårt nyhetsbrev och låt dig inspireras av våra referenser och produkter. 

Anmäl dig här.

Senaste nyheterna om hållbarhet

0Resultat

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.