Hållbarhet handlar om att bygga i tegel

Terraced houses in Herning, Facing Brick W 445 Hvede

 

Många som bygger ett nytt hus väljer ett lågenergihus. Det sänker värmekostnaderna och minskar koldioxidutsläppen.

Det är ett steg mot långsiktig hållbarhet när alltfler svenskar väljer att bygga villor som lågenergihus. En mycket hög isolering i väggarna, en tät konstruktion och återanvändning av överskottsvärme är effektiva metoder som krymper värmekostnaderna och samtidigt ger miljön en hjälpande hand.

Idag är det möjligt att bygga ett lågenergihus i tegel.

Hittills har fokus legat på isolering och på nya energisystem men det finns också goda skäl att se på valet av byggmaterial i förhållande till långsiktig hållbarhet. Flera undersökningar visar nämligen att typen av byggmaterial i husets klimatskärm påverkar inte bara totalekonomin och miljöbelastningen på kort sikt utan under husets hela livslängd. Byggmaterialen påverkar dessutom inomhusklimatet.

– Vid nybyggnation bör man välja tegel i stället för trä. Investeringen är ungefär densamma men underhållskostnaderna blir betydligt lägre. Dessutom har ett murat hus en livslängd på mer än hundra år, vilket ökar värdet vid en försäljning, säger Tommy Bisgaard, direktör i den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se. Han är dessutom med i standardiseringsutskottet inom EU, som arbetar med definitionerna på långsiktig hållbarhet i byggandet.

– När vi talar om byggmaterial så är det stor skillnad på om vi bara tittar på den påverkan som sker tills byggmaterialet har lämnat fabriksporten eller om man är mera korrekt och beräknar hela livscykelförloppet för ett byggmaterial. Det vill säga från vaggan till graven. Då blir det nämligen också aktuellt att tala om hur vi använder och underhåller produkten, samt själva hållbarheten. Det är också viktigt om väggen håller värmen eller inte. Och när huset ska rivas är det också skillnad på om vi måste forsla bort materialet eller om det kan återanvändas, förklarar Tommy Bisgaard.

Träfasader, som kräver behandling med träskyddsmedel, kan innehålla kopparföreningar eller andra miljöfarliga ämnen baserade på till exempel klorföreningar, och därför kan man inte bara deponera bräderna när de ska bytas ut efter ungefär 35 år. Enligt Tommy Bisgaard väljer många den lätta, men för miljön olyckliga, lösningen att elda upp de behandlade bräderna. Det är sällan lagligt. Under förbränningen av behandlat trä kan dioxiner utvecklas, och de är mycket skadliga och har svårt för att brytas ner i naturen.

Det är helt annorlunda med tegel, som inte ger några negativa effekter på miljön, eftersom det utan problem kan återanvändas. 100 procent av det murade byggandet kan återanvändas till andra ändamål när huset rivs. Det kan bland annat användas för tillverkning av nytt byggmaterial eller som markutfyllnader vid större anläggningsarbeten.

 

_______


Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.