Apartment building, Irmabyen in Roedovre, Facing Brick W 105 Ingefaer

Tegelbalkar

Vid användning av tegelbalkar skapar du nya, banbrytande normer för arkitekturens möjligheter. Det är inte bara estetik, utan också frihet att skapa spännande, unika byggnadsverk för framtiden, till glädje för kommande generationer. När ditt projekt ska realiseras levererar vi ett komplett projekt med dokumentation, översikter, detaljritningar och monteringsplaner - för både spännarmerade tegelskift och tegelbalkar. Med detta är grunden lagd för ett lyckat byggprojekt.

Vi har ett team av tekniker till förfogande, som ger icke förpliktande råd till arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, murare, byggvaruhandlare på alla projektstadier angående användning av tegel och inte minst spännarmerade tegelskift och tegelbalkar.

Spännarmerade tegelskift tillverkas individuellt efter godkänd förbandsritning. Även vid små öppningsmått måste man ofta använda en självbärande tegelbalk för att bära laster från tak. Tegelbalkar med egen bärighet dimensioneras och special tillverkas för det aktuella projektet där det är stor spännvidd, särskilda önskemål från arkitekten eller där ökad bärighet krävs. Tegelbalkar kan gjutas som enkla ½-stensbalkar eller som L- eller U-balkar med lämpligt djup för projektet. Alla spännarmerade murstensskift från Wienerberger är förspända och uppfyller givetvis alla gällande standarder.

Illustration teglbjælke

Rekommenderat upplag:

 • Öppningsmått < 1 m: ½ sten på vardera sidan
 • Öppningsmått > 1 m: 1 sten på vardera sidan.
 • Är normalt självbärande men kan ofta uppnå ökad bärighet via de överliggande skiften.
 • Balkar i gjuten betong har mycket hög hållfasthet och används ofta som självbärande balkar i bakmur.
 • Ska stöttas under uppmurning.
 • Levereras som standard med slamkanten nedåt.
 • Levereras i många bredder.
 • Kan levereras för upphängning.
 • Väggkonsoler/-skruvar ingår inte i leveransen.
 • På fasad- engoberad sten kommer grundstenfärgen att vara synlig på långsidan.
         Vid beställning kan tegelbalkar beställas infärgade på liggsidan mot en extra kostnad.

 

Följande krav ställs på tegelbalken samt det överliggande elementet, om annat ej är angivet: 

 • Minsta längd av underlag för tegelbalk är 228 mm. Det är viktigt att underlaget hålls för hela tvärsnittet.
 • Minsta bredd av överliggande tegel 108 mm.
 • Fuktspärr krävs enligt Eurocode 6.

Följande krav ställs vid inbyggnad av tegelbalken: 

Tegelbalken måste stöttas, tätt intill underlaget för att undvika att fogen trycks ihop. Understöttningen får inte tas bort förrän tillräcklig hållfasthet har uppnåtts i underlagsfogen. Beräkning av tegelbalkar

Dimensionering av prefabricerade tegelbalkar görs specifikt för det aktuella projektet, mot bakgrund av den statiska rapporten från EC6design efter de beräkningsregler som anges i EN 1996-1-1. För beräkning behövs ritningsmaterial i form av snitt, plan och fasad i digitalt format.

 

Ladda ner branddimensionering, monteringsanvisning och fastkrokning

Förebereder nedladdning ... Ladda ner alla dokument (3)

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.