Fasadtegel - EW3243 Krøyer - Geranium Rækkerne, Danmark


 

Spännarmerade tegelskift

Spännarmerade tegelskift används i fönsteröppningar i fasad- eller bakmur där det inte finns krav på ytterligare bärighet.

Ett spännarmerat tegelskift utgör en självbärande kompositbalk tillsammans med ett antal påmurade skift.

Dimensionering av spännarmerade tegelskift sker mot bakgrund av det överliggande antalet skift i det spännarmerade tegelskiftets fulla bredd, det är därför viktigt att följa anvisningarna vid montering. Om det inte finns tillräckligt murverk över fönsteröppningen används en prefabricerad tegelbalk på minst 3 skift, som från fabriken är gjuten med starkare murbruk och därmed uppnår större bärighet.

1-skifts spännarmerade tegelskift

Rekommenderat underlag:

 • Lämplig för murverk utan taklast.
 • Kan levereras för upphängning.
 • Väggkonsoler/-skruvar ingår inte i leveransen.
 • Rekommenderas till öppningsmått upp till 2,5 m.
 • Rekommenderat upplag:
 • Öppningsmått < 1 m: ½ sten på vardera sidan.
 • Öppningsmått > 1 m: 1 sten på vardera sidan.
 • Det spännarmerade tegelskiftet är inte självbärande.
 • Uppnår bärighet via överliggande skift.
 • Ska stöttas med ett mellanrum av max 60 cm under uppmurning.
 • Levereras som standard med slamkanten nedåt.
 • Levereras i flera bredder.
 • På fasad-engoberad sten kommer grundstenfärgen att vara synlig på långsidan.
        Vid beställningen kan det spännarmerade skiftet beställas infärgade på långsidan mot en extra
        kostnad.

Vid beställning kan tegelbalkar beställas infärgade på liggsidan mot ett pristillägg.

2-skifts spännarmerade tegelskift

Tillverkas individuellt efter godkänd förbandsritning. Även vid små öppningsmått måste man ofta använda en självbärande tegelbalk för att bära taklast.

Rekommenderat underlag:

 • Öppningsmått < 1 m: ½ sten på vardera sidan
 • Öppningsmått > 1 m: 1 sten på vardera sidan.
 • Spännarmerade tegelskift är normalt inte självbärande.
 • Uppnår bärighet via överliggande skift.
 • Finns även självbärande som gjuten betong. Denna typ passar bra till bakmur.
 • Ska stöttas med ett mellanrum av max 60 cm under uppmurning.
 • Levereras som standard med slamkanten nedåt.
 • Levereras i många bredder.
 • Kan levereras för upphängning.
 • Väggkonsoler/-skruvar ingår inte i leveransen.
 • På fasad-engoberad sten kommer grundstenfärgen att vara synlig på långsidan.

Vid beställningen kan spännarmerade tegelskift beställas infärgade på långsidan mot en extra kostnad

Krav på material till påmurade skift

Följande krav ställs på det spännarmerade tegelskiftet samt det överliggande elementet, om annat ej är angivet: 

 • Byggsten, typ HD, enligt EN 771, höjd 54 mm.
 • Minsta längd på upplag [SL1] för spännarmerade tegelskift är 228 mm.
 • Minsta bredd av överliggande tegel 108 mm.
 • Höjd av det överliggande elementet 2 - 9 skift av byggsten.
 • Fuktspärr krävs enligt Eurocode 6.
 • Bashållfasthet min 4,4 MPa
 • Kohesion min. 0,2 MPa
 • Murbrukets hållfasthet min. M2,5, eller så att ovan nämnda krav uppfylls
 • Spännarmerade tegelskift måste under uppmurningen stöttas minst var 600:e mm. Stöttorna får inte tas bort förrän bruket i kompositbalken är färdig härdat.

     

Förband

Du kan välja ett av följande förband för tegelöverliggare:

     

Förskjutet åt vänster

Förskjutet åt höger


Kryssförband

Forbandt | Krydsforbandt forskudt mod venstre
Forbandt | Krydsforbandt forskudt mod højre

______________________________________________________________________________


Löpförband I

Forbandt | Løberforbandt 1 forskudt mod venstre
Forbandt | Løberforbandt 1 forskudt mod højre

______________________________________________________________________________


Löpförband I

Forbandt | Løberforbandt 2 forskudt mod venstre
Forbandt | Løberforbandt 2 forskudt mod højre

______________________________________________________________________________


Kvartstensförband

Forbandt | 1/4 stensforbandt forskudt mod venstre
Forbandt | 1/4 stensforbandt forskudt mod højre

______________________________________________________________________________


Halvstensförband

Forbandt | 1/2 stensforbandt forskudt mod venstre
Forbandt | 1/2 stensforbandt forskudt mod højre


 

Nedladdningar


 

Beställ vår 3-i-1 till arkitekten

Inspiration, kollektion och ritningsdel i en och samma bok. Inspireras till murverk med mönster med en mängd färger, uttryck och nyanser av fasadtegel.

Beställ 3-i-1 till arkitekten


 

Senaste artiklarna

0Resultat


 

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.