Om skärmtegel

En värld full av skärmtegel till tak och fasad i olika ytor, format och profiler.

URBAN Skärmtegel – en värld av möjligheter

Läs mera.

Klä fasaden med taktegel

Läs mera.

Visualisering

Generera textur/BIM här

Downloads

Välj och download här.

Produkter

En värld av tegelprodukter inom fasadtegel, skärmtegel, taktegel och marktegel.